Jdi na obsah Jdi na menu

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TYRŠOVY SADY

Logo školky

Integrace dětí

Mateřská škola je bezbariérová jednopodlažní budova koncipovaná na tři oddělení – jedna běžná třída a 2 třídy speciální pro děti se specifickými potřebami. Mateřská škola umožňuje setkávání dětí z běžné třídy a dětí s postižením. Učí se žít vedle sebe se svými přednostmi i nedostatky, nejen v rámci třídy, ale i v rámci školy. Tímto způsobem dochází k aplikaci prvků integrace.

Komplexní péče

Dětem je poskytována všestranná speciálně pedagogická, logopedická, pedagogická, sociální a poradenská péče. Péči zajišťuje tým složený z pedagogů, speciálních pedagogů a logopedické pracovnice, asistentek.

"Zdravá mateřská škola"

Naše mateřská škola je zařazena do sítě „Zdravých mateřských škol – tj. škol podporujících zdraví“. Certifikát, opravňující školu používat tento název, pravidelně každé tři roky na základě výsledků, budeme obhajovat ve Státním zdravotním ústavu v Praze.

Rozmanité aktivity

Naše školka nabízí nejrůznější aktivity pro radost a zdraví dětí: keramiku, plavání, lyžařskou školičku, dramatický kroužek, environmentální výchovu, seznamování s počítačem, pro předškolní děti práci v edukativně stimulačních skupinkách s cílem rozvoje schopností a dovedností budoucích prvňáčků, využíváme alternativní metody.

Několikrát do roka pořádáme netradiční akce pro děti - např. „Cesta za pirátským pokladem “, „Cesta za drakem“ s pouštěním draka, „Karneval“, „Vánoční besídka, „Putování za Sněhovou královnou“, „Den dětí“, „Pasování školáků“, nebo velmi atraktivní „Čarodějnice“ a „Zahradní slavnost“.

S kým spolupracujeme

Spolupracujeme s SPC a PPP Trutnov – pořádáme besedy s rodiči dětí předškoláků, navštěvuje nás MUDr. L. Pekařová. Máme dobrou spolupráci se ZŠ a ZŠ Sluneční, se skauty, dobrovolnými hasiči, dětským domem a odborným učilištěm i městem.

 

kraj.jpgTvoříme projekty, které jsou na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje Královéhradeckého kraje podporovány formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje.