Jdi na obsah Jdi na menu

Alternativní metody

5. 7. 2016

CANISTERAPIE - LÉČBA PSEM

Tato podpůrná terapie využívá příznivého působení na celkové zdraví dětí. Je určena pro děti s různým tipem postižení:

 • mentální
 • výchovné problémy
 • smyslové vady (zrak, sluch)
 • psychosomatická onemocnění (noční pomočování)
 • agrese
 • děti z úzkostnými stavy
 • pohybové vady (DMO, poruchy koordinace pohybu, poruchy jemné a hrubé motoriky,..)
 • hyperkinetický syndrom
 • Downův syndrom, chromozomální aberace
 • Autismus, Aspergerův syndrom

Cílem je:

 • zlepšení komunikace u dětí pomocí volání na psa jeho „jménem“, opakování povelů „sedni, lehni, přines…“
 • sociabilita u mentálně postižených
 • stimulace k pohybu neaktivních dětí bez zájmu
 • zklidnění u hyperaktivních a jinak neklidných dětí
 • zlepšení emocionality
 • zmírnění svalového a psychického napětí
 • snížení psychosomatických projevů
 • pomoc při navazování kontaktů i mezi dětmi (vrstevníky)
 • procvičování motorické dovednosti:
  • jemná motorika:
  • vyčesávání psa
  • odměňování psa
  • manipulace s postroji
  • hrubá motorika:
  • vedení psa přes překážky
  • přechod lavičky
  • podlézání a překračování psa
  • slalom mezi určenými body
 • polohování (svlečené dítě leží na přikrývce a k němu se položí dva psi, kteří svým zahříváním přispívají k uvolnění spasmů, prokrvení a celkové relaxaci)
 • rozvoj ostatních smyslů (u dětí se smyslovými vadami)
 • zklidnění a soustředění (u dětí s hyperkinetickým syndromem)

Tato léčba probíhá za stálého dozoru pedagoga, osobního asistenta a psovoda. Se speciálně cvičenými psi k nám dochází sdružení „Psí pac z podkrkonoší“. Děti jsou velice nadšené, spokojené a na psí návštěvu se vždy moc těší. Terapie probíhá jednou za 14 dní střídavě ve třídě „ptáčků“ a „medvídků“ v dopoledním bloku. Trvá cca 1:15 hod.

FACILITACE - MÍČKOVÁ AUTOMASÁŽ

Metoda, která vhodným a příjemným způsobem ovlivňuje psychický a následně i zdravotní stav celého organismu. Děti provádějící míčkovou automasáž si uvědomují jednotlivé části svého těla, stimulují aktivní body, jsou aktivní při provádění masáže, učí se technice (pod dohledem a instrukcí pedagoga), sami ji vykonávají, pokud jim to zdravotní stav dovolí (s pomocí os.asistenta). Měkké pohlazení míčkem vede ke zklidnění a jejich celkovému uvolnění.

Je vhodným alternativním doplňkem komplexní péče o děti s různými zdravotními problémy (astma, alergie, hyperaktivita, dýchací potíže, spasticita…). Pomocí klidu a uvolnění je možné nejen harmonizovat organismus ale i zlepšit psychiku.

Terapie u nás v MŠ probíhá jednou za 14 dní (5 dnů v týdnu)

 • každé dítě má svoji podložku
 • cvičí pouze ve spodních kalhotkách
 • dítě má svůj vlastní míček
 • před vlastním cvičením se děti vyčůrají a vysmrkají (uvolnění dýchacích cest)
 • masáž probíhá za doprovodu relaxační hudby
 • masáž začíná v kleče (srovnání páteře), masáž hlavy (obličej, uši), masáž v oblasti krku, klíční a hrudní kosti
 • poloha vsedě: masáž nohou (koleno, kotník, lýtko, prsty, nárt, chodidlo) střídavě L a P noha
 • poloha na břiše: masáž provádí dítě dítěti směrem od hlavy přes záda, hýždě, nohy, chodidlo a zpět. Po té se děti vymění
 • po masáži děti leží na zádech, mají zavřené oči, volně dýchají a relaxují

U dětí s těžším postižením masáž provádí asistent a učitelka. Celková masáž trvá cca 30 min.

OROFACIÁLNÍ MASÁŽ - MASÁŽ OBLIČEJE A HLAVY

Tato masáž vede ke stimulaci obličejových svalů-horního a dolního rtu, tváří, brady, čela a uší. Vede k navození dobrého pocitu z dotyku při stimulaci bodů a svalů, ale i k celkovému zklidnění dítěte. Masáž provádíme u dětí s různým zdravotním postižením (vady řeči, mentální postižení, hyperaktivita, aspergerův syndrom, DMO, Downův syndrom, u dětí se sníženým svalovým bonusem, chromozomální aberace ADHD). Tuto individuální činnost provádíme v rámci dopoledního bloku 4x týdně.

Vlastní masáž:

 • uvolnění dýchacích cest (smrkání)
 • dítě sedí na židli s masážní podložkou
 • hlavu má opřenou o učitelku, která sedí za ním a masáž provádí
 • sedí v rovné poloze a chodidly se dotýká podlahy, ruce má volně položené do klína
 • masáž začíná od čela směrem k bradě
 • po skončení masáže zahříváme pomocí „zahřátých“ dlaní (třením o sebe) dětem tváře, uši a oči.

Dochází tím ke zlepšení prokrvení promasírovaných svalů v obličeji. Masáž trvá cca 15 min.

HIPOTERAPIE - REKONDIČNÍ JÍZDA NA KONI

Tato metoda je určena pro děti s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Hippoterapie představuje pro děti se spec.potřebami jednu z forem rehabilitace. Po fyziologické stránce jednoduchá cvičení na koních, vedená adekvátně k formě postižení a věku dítěte, výrazně posilují drobné paravertebrální svalstvo nezbytné ke správnému držení těla, uvolňují spastické adduktory stehenních svalů, procvičují koordinaci pohybu a správné dýchání. Při hippoterapii je velmi důležitá stimulace a zapojení všech svalů dítěte při trojrozměrném pohybu koně v kroku. Dalším významem je psychická stránka, kdy přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete a tělesné teplo působí na děti blahodárným a uklidňujícím účinkem.

Docházíme s dětmi do jezdeckého oddílu TJ Labe Hostinné, kde každých 14 dní absolvujeme rekondiční jízdu.

Děti jezdí bez sedla pouze na hřbetu koně, aby lépe cítily a vnímaly teplo a pohyb koně.

 • učitelka jde vedle koně, dítě přidržuje a určuje jednotlivé cviky v průběhu celé jízdy
 • dítě má chráněnou hlavu po dobu jízdy jezdeckou přilbou
 • jízda trvá cca 15 min./jedno dítě

Dětem přináší jízda značnou spokojenost a nosíme koním sušený chléb a jablka.

ERGOTERAPIE - KERAMICKÝ KROUŽEK

Probíhá v naší MŠ každých 14 dní. Děti pomocí keramické hlíny vytváří své výrobky, které v průběhu roku si buď odnesou domů, nebo je nabízíme k prodeji např. na vánočních trzích. Jedná se o výrobky s různou tématikou. Rozvíjí tak svoji fantazii, představivost, zručnost, sebevyjádření, procvičují jemnou motoriku a smyslové vnímání.

Děti tvoří pomocí předlohy, kterou připraví pedagog a nebo vymýšlí a tvoří samy dle vlastní představy a fantazie.

 • dítě si samo zpracuje svůj díl keramické hlíny (procvičení jemné motoriky)
 • válečkem si vyválí plát
 • pomocí různých vykrajovaček, šablon, ozdobných knoflíků a jiných předmětů vytváří různé výrobky
 • pomocí spojovací hmoty „šlikru“ pospojuje jednotlivé části výrobku k sobě (jemná motorika)
 • po dokončení práce si děti vše umyjí a uklidí

Výrobky necháme vyschnout několik dní a poté je společně s dětmi očistíme a připravíme na výpal. Ergoterapie též velice pozitivně působí na psychiku dítěte.